โบราณสถานบ่อ7ลูก

บ่อเจ็ดลูกเป็นบ่อน้ำโบราณ 7 ลูก ซึ่งชาวบ้านในสมัยก่อนได้ขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำใช้  ในบริเวณจะมีทุ่งว่าน 4 ทิศเกือบเต็มพื้นที่ซึ่งไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีคนปลูกขึ้นมาหรือขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ซึ่งดอกจะบานในช่วงเดือนพฤษภาคม จะมีคลาดเคลื่อนบ้างขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ  บ่อเจ็ดลูกจะอยู่ใกล้กับท่าเรือบ่อเจ็ดลูกซึ่งจะเป็นจุดขึ้นเรือเพื่อที่จะไปเที่ยวยังเกาะเขาใหญ่ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสตูล

 

การเดินทาง

ใช้เวลาในการเดินทางจากไร่ปลื้มจิตรีสอร์ทประมาณ 44 นาทีเป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงชนบท สต.5044 ไปทางถนนหมายเลข 3007 และทางหลวงชนบท สต.5030

 

ชื่นชมความสวยงามของโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก